Niveaus van zorg – Schoolondersteuningsprofiel

Elke school van Kans & Kleur heeft een schoolondersteuningsprofiel  opgesteld. Daarin wordt beschreven wordt wel zorg er in de basisondersteuning verleend wordt en welke gespecialiseerde hulp (eventueel van derden) aangeboden kan worden.

Hieronder vindt u ons schoolondersteuningsprofiel van 2022-2023.