Niveaus van zorg

De visie, de achtergronden, de differentiatiemogelijkheden, het zelfstandig werken op het Zuiderpad. Dit beeld bepaalt mede de opzet van de zorgstructuur binnen onze school.

Elke school van Kans & Kleur heeft een schoolondersteuningsprofiel  opgesteld. Daarin wordt beschreven wordt wel zorg er in de basisondersteuning verleend wordt en welke gespecialiseerde hulp (eventueel van derden) aangeboden kan worden.