Taal

In de groepen 1-2 werken we vanuit de thematische methode ‘Onderbouwd’ die uitgaat van de ‘Tussendoelen Nederlandse Taal’

Het taalonderwijs in groep 3 krijgt vorm middels de geïntegreerde aanvankelijk leesmethode ‘Lijn 3’.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de taalmethode ‘Staal’. Een methode die interactieve en zelfstandige vaardigheden met elkaar afwisselt. Een methode met duidelijke leerlijnen voor woordenschat, spreken/luisteren, stellen, taalbeschouwing en spelling.