Taal

In de groepen 1-2 werken we volgens de “Tussendoelen Nederlandse Taal” opgezet door het Expertise Centrum Nederlandse Taal. Het taalaanbod is hierop gebaseerd.
Er zijn door de leerkracht aangestuurde activiteiten, maar taalactiviteiten vindt men ook terug in de opzet van de functionele hoeken en zelfstandig werkmateriaal.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van de thematisch methode ‘Onderbouwd’.

Het taalonderwijs in groep 3 krijgt vorm middels de geïntegreerde aanvankelijk leesmethode `’Lijn 3′.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de taalmethode ‘Staal’. Een methode die interactieve en zelfstandige vaardigheden met elkaar afwisselt. Een methode met duidelijke leerlijnen voor woordenschat, spreken/luisteren, stellen, taalbeschouwing en spelling.