Verzuimprotocol – Time-out, schorsing en verwijdering

 

Kans & Kleur heeft samen met de gemeente Wijchen een verzuimprotocol opgesteld. Hierin staan afspraken en richtlijnen om verzuim van leerlingen te voorkomen en zo goed mogelijk te monitoren en/of hulp te bieden wanneer er wel sprake is van verzuim.

Onderdeel van dit protocol zijn tevens de afspraken met betrekking tot het geven van een time-out, schorsen en verwijderen van een leerling. Dit geldt voor alle scholen binnen de stichting.

Deze regeling treedt in werking als er sprake is van ernstig wangedrag door een leerling, waarbij de veiligheid en het welbevinden van medeleerlingen, leerkracht(en) en de betrokken leerling zelf niet meer gewaarborgd kan worden.

Het protocol treedt in werking:

  • Nadat is gebleken dat de school specifieke sancties onvoldoende effect hebben op het gedrag van de leerling;
  • Wanneer kinderen aanhoudend wangedrag of storend gedrag vertonen en hiermee de veiligheid van zichzelf en/of van anderen in het gevaar brengt;
  • In extreme situaties, waarbij de aanwezigheid van de leerling als lichamelijk of psychisch bedreigend wordt ervaren door medeleerlingen en / of medewerkers;
  • Ernstig wangedrag van de ouder(s) waardoor de ouders een bedreiging vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school;
  • Gedrag van ouders waardoor er geen samenwerking mogelijk is waardoor de school het wangedrag van de leerling niet effectief kan aanpakken.