Veilig & gezond

De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt bij de school. Veiligheid heeft een vaste plaats binnen het schoolbeleid. Het doel is een op onderdelen afgestemd geheel van afspraken en cultuur te krijgen, waardoor een evenwichtig veiligheidsklimaat ontstaat, zowel fysiek als sociaal.
Ouders hebben een duidelijke rol en plaats in het onderhouden van een veilig schoolklimaat. Zij dienen betrokken te worden bij het veilig maken van de omgeving binnen en buiten de school.

De school zet regelmatig vragenlijsten uit om de veiligheidsbeleving van alle betrokkenen op school te controleren.

Via deze link vindt u de laatste vragenlijst onder ouders.

Via deze link vindt u de laatste vragenlijst onder leerlingen.