Veiligheidsplan

Er is een veiligheidsplan opgesteld waarin zaken geregeld zijn als ontruimingsoefeningen, ongevallenregistratie en dergelijke. Voor de fysieke en sociale veiligheid wordt zorg gedragen door alle personeelsleden van Het Zuiderpad onder de directe aansturing van de eigen veiligheidscoördinator. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.