Verhuizing

Kinderen die na een verhuizing naar de wijk aangemeld worden, worden in principe altijd aangenomen, tenzij de aannamefactoren van toepassing zijn.
In deze situatie vindt er altijd een intakegesprek plaats met de ouder(s) evt. met de intern begeleider en wordt er contact gezocht met de school van herkomst.