Verkeer

Het vak verkeer wordt geïntegreerd aangeboden in de methode Blink. In leerjaar 7 worden extra verkeerslessen gegeven i.v.m. het verkeersexamen dat in dat schooljaar wordt afgenomen. Dat examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.