Verkeersveiligheid

Wij staan voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rond de school. Daarom doen wij een dringend beroep op alle ouders / verzorgers om uw kind(eren) niet met de auto weg te brengen of op te halen.
Komt u toch met de auto en wilt u met uw kind mee naar binnen, parkeer uw auto dan verderop in de wijk.