Verlof aanvragen

In bijzondere situaties mag de schooldirecteur uw zoon/dochter verlof geven. U kunt verlof aanvragen via het verlofformulier op deze website of via het papieren formulier dat u op school kunt opvragen.