Vertragen of versnellen

De basisschool, is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de meeste gevallen eindigt dit proces na 8 jaar basisonderwijs.
Er zijn echter situaties denkbaar waarbij deze periode langer of korter is. Dit wordt, in overleg met de ouders, besloten op grond van observaties, toetsresultaten en leerlingbesprekingen.

Vertragen (verlengde kleutertijd of zittenblijven), maar ook versnellen gebeurt als de ontwikkeling van het kind hierdoor positief kan worden beïnvloed.

Redenen om te vertragen of versnellen zijn:

  • Het toekomstperspectief van het kind gaat hierdoor vooruit.
  • Op de hoofdvakken (rekenen taal en rekenen) haalt het kind meerdere scores met een grote afwijking (hoger of lager)  waardoor er geen aansluiting bij het niveau van de  groep is.
  • Het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerling komt in gevaar. Voordat hiertoe wordt besloten, is het kind goed gevolgd en regelmatig besproken in leerlingbesprekingen waarbij IB-er, leerkracht(en) en soms ook ouders aanwezig zijn. De aanwijzingen die aangeven dat vertragen of versnellen noodzakelijk is moeten duidelijk zijn. Het advies tot versnellen of vertragen wordt tussen IB-er, leerkracht(en) en ouders besproken. We streven naar een besluit dat door alle betrokkenen gedragen wordt.
    Het uiteindelijke besluit wordt door de directeur genomen.