Vervanging van leerkracht

Vervangerspool

Stichting Kans en Kleur is aangesloten bij de Vervangerspool. Mocht er een leerkracht afwezig zijn dan wordt er een beroep gedaan op een medewerker van deze pool. Het kan voorkomen dat vervanging niet mogelijk is.

  • Er wordt dan bekeken of er alternatieve opvang op school is.
  • Als er geen alternatieve opvang beschikbaar is dan worden de kinderen van de betreffende groep opgedeeld onder andere groepen.
  • Is de dag erna ook geen vervanger beschikbaar, dan kan de directeur besluiten dat de kinderen die dag geen les hebben en mogen thuisblijven. Ouders worden hier de dag van te voren over ingelicht.
  • Kinderen die thuis of op een andere wijze buiten school niet opgevangen kunnen worden, kunnen wel op school terecht.