Vieringen

Als school vinden we het belangrijk om naast het aanleren van allerlei vaardigheden ook samen met de kinderen te vieren. Dat kan zijn in de vorm van een viering waarin de kinderen een thema voor een “Alles-in-1” project introduceren. Deze vieringen zijn bedoeld voor kinderen en leerkrachten.
Soms wordt een project ook afgesloten met een viering. Zo’n viering is bedoeld voor kinderen, leerkrachten ouder(s), verzorger(s) en een broertje en zusje die Het Zuiderpad (nog) niet bezoeken. Vanwege ruimtegebrek mogen er niet meer dan twee volwassenen per kind komen. Kunnen ouders niet vanwege werk of andere verplichtingen, dan mag hun plek ook ingenomen worden door opa, oma of een andere verzorger.

Er zijn ook andere vieringen waarbij het accent meer ligt op het gezamenlijk vieren van een festijn. Deze festiviteiten mogen alleen door de klascontactouders worden bijgewoond. Dit zijn vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

In de klas worden de verjaardagen van de kinderen en van de leerkracht(en) gevierd. We vieren niet de verjaardag van kinderen die net vier zijn geworden. De ouders van de kinderen uit groep 1-2 en groep 3 mogen aanwezig zijn bij de verjaardag van hun kind. (Voor de groepen 1-2 is dat direct om 8.30 uur, voor de groepen 3 is dat tijdens de eet en drinkpauze in de ochtend).

Wanneer u uw kind wilt laten trakteren vragen we u nadrukkelijk om te trakteren op een gezonde traktatie! Aandacht voor traktaties is bijvoorbeeld van belang voor kinderen met allergieën en voor kinderen die uit overtuiging anders eten. Belangrijk is dat even na te vragen bij de leerkracht van uw kind, zodat het een fijne verjaardagsviering voor alle kinderen kan zijn.