Waaruit bestaat een weektaak

Het werk dat de leerlingen op het leerplein maken is vaak een verwerking van een eerdere instructie over nieuwe leerstof. Niet alle lessen bieden altijd nieuwe stof aan.

Vaak wordt er ook herhaald, want veel leerstof moet regelmatig opnieuw uitgelegd worden en herhaald geoefend worden, voordat een leerling de nieuwe stof onder de knie heeft. Ook dit werk past prima op een weektaak, want herhalingslessen hebben  geen of nauwelijks instructie nodig.

Een weektaak bestaat dus vooral uit werk van verschillende vakken zoals rekenen, spelling, taal en zaakvakkenonderwijs waarover instructie is gegeven en waarmee leerlingen zelfstandig mee vooruit kunnen.

Een weektaak kan voor elk kind anders zijn, waardoor we inspelen op verschillen tussen kinderen. Daarnaast wordt een leerling door de weektaak ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces! De leerling moet nadenken wanneer hij of zij iets gaat maken.