Weektaak en klasseplan

De leerlingen hebben een werkplan voor een week waarop staat wat ze op het leerplein moeten doen. Dat noemen we een weektaak. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we hiervoor ‘Klasseplan’, een digitaal hulpmiddel waarmee leerkrachten voor leerlingen een weektaak kunnen plannen. Met dit programma kunnen we ook differentiëren omdat de weektaak eenvoudig aangepast kan worden aan datgene wat een individuele leerling aankan en nodig heeft.

Groep 3 en de oudste kleuters gaan werken met een kiesbord waarna ze in diverse werkhoeken (leeshoek schrijfhoek, bouwhoek enz) op het leerplein aan de slag kunnen.