Wereld oriënterende vaardigheden

Alles-in-1.
Het Zuiderpad werkt met de methode “Alles-in-1”. Daarbij legt Het Zuiderpad de nadruk op de zaakvakken, geïntegreerd aangeboden met de creatieve vakken. Het onderzoekend leren speelt hierbij een belangrijke rol.
“Alles-in-1” bestaat uit 20 projecten voor de groepen 3 t/m 8, uitgevoerd op 6 niveaus van leren. Aanbod is daardoor toereikend voor zowel het moeilijk lerend kind als het meer- of hoogbegaafde kind. De thema’s worden schoolbreed uitgevoerd. De inhoud van de projecten voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs.
De groepen 1 en 2 draaien hun eigen projecten. De groepen 1 en 2 maken gebruik van Kleuterplein. Een thematisch methode die nauw aansluit bij de belevingswereld van de kleuters. Waar mogelijk sluiten deze thema’s aan bij die van Alles-in-1 voor groep 3 t/m 8.

voor meer informatie klik hier