Werkhouding

Om zelfstandig op een leerplein te kunnen werken moeten leerlingen over vaardigheden beschikken (executieve functies) die soms al aanwezig zijn maar soms ook geleerd moeten worden.

De ene leerling kan goed zelfstandig aan taken werken, de andere heeft meer hulp nodig.  De een is snel, de ander is langzaam. De een is gemotiveerd en vindt het werk leuk, de andere leerling vindt het wat saaier. De een heeft meteen door wat er moet gebeuren, de ander moet op weg geholpen worden. De een werkt gestructureerd, bij de anders gaat alles door elkaar. De een is vlug afgeleid, de ander kan zich prima richten op zijn taak. Op het leerplein komen verschillen tussen leerlingen goed tot uiting.

Het begeleiden van leerlingen op het leerplein is niet alleen zorgen dat leerlingen aan het werk blijven maar er ook voor zorgen dat ze leren hoe ze een taak aan moeten pakken, wat je moet doen als het wat moeilijker wordt, waar kun je hulp halen, hoe pak je iets gestructureerd aan, enz. 

Deze vaardigheden heb je niet alleen voor de weektaak nodig hebt, maar het zijn vaardigheden die je je hele leven nodig hebt.