Zelfstandig werken

Een belangrijke voorwaarde voor het differentiëren en het zelfverantwoordelijk leren is dat de kinderen leren zelfstandig te (ver)werken.

Kinderen wordt geleerd om te gaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht. De leerkracht kan tijdens deze periode van uitgestelde aandacht hulp geven aan individuele kinderen of bezig zijn met verlengde instructie. Tijdens deze periode van uitgestelde aandacht moeten de kinderen hun eventuele problemen zelf proberen op te lossen en als dat niet lukt in overleg met andere kinderen.

Na deze periode van uitgestelde aandacht kunnen de kinderen weer een beroep doen op de leerkracht. Kinderen leren o.a. hoe ze hulp kunnen vragen aan andere kinderen en hoe ze een ander kind kunnen bijstaan/ helpen zonder dat het werk van het andere kind overgenomen wordt.